تاجیکستان
شروع قیمت از:
38.990.000 تومان
تاریخ اعتبار:
از 07 مرداد تا 28 مرداد
وارش
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
38,990,000 تومان
یک تخته
42,990,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
38,990,000 تومان
یک تخته
42,990,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
38,990,000 تومان
یک تخته
42,990,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
45,990,000 تومان
یک تخته
52,990,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
49,990,000 تومان
یک تخته
58,990,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
49,990,000 تومان
یک تخته
58,990,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
مدارک مورد نیاز

مدارک موردنیاز ویزا:اسکن پاسپورت (صفحه اول )-اسکن ویزای قبلی اگر تردد داشتید -اسکن عکس 3*4 

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید