تاجیکستان
شروع قیمت از:
35.990.000 تومان
تاریخ اعتبار:
از 28 تیر تا 25 مرداد
وارش
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
35,990,000 تومان
یک تخته
39,990,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
36,990,000 تومان
یک تخته
39,900,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
37,990,000 تومان
یک تخته
42,790,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
37,990,000 تومان
یک تخته
43,900,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
39,990,000 تومان
یک تخته
49,900,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
43,990,000 تومان
یک تخته
52,990,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: دوشنبه
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
43,990,000 تومان
یک تخته
52,990,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
توضیحات

این تور شامل ویزا و بلیط رفت و برگشت فرودگاهی میباشد 

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید