برقراری پرواز های ترکیش از مشهد

1402/10/24 خبرهای گردشگری
کپی لینک مطلب

برقراری مجدد پروازهای هواپیمایی ترکیش در مسیر استانبول- مشهد و مشهد- استانبول از تاریخ 23 ژانویه با 2 پرواز هفتگی انجام خواهد شد

برچسب‌ها: