تور کوش آداسی تابستان -31 خرداد 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,420,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,260,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,320,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,660,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,330,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,530,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,020,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس

توضیحات

تور 7 شب و 8 روز 
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb