تور کوش آداسی تابستان -17 خرداد 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,160,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,720,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,730,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,010,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,720,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,270,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس

توضیحات

تور 7 شب و 8 روز با پرواز قشم ایر 
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb