تور پاتایا ویژه تابستان 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,830,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,250,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,570,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,470,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,580,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,710,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,030,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,770,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,670,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کپی شناسنامه
  • کپی کارت ملی
    اسکن عکس 6*4
  • گردش حساب بانکی
    تمکن مالی با مانده 50.000.000 تومان با مهر برجسته بانک
خدمات آژانس

توضیحات

7 شب و 8 روز 
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb