تور تاجیکستان-دوشنبه (خرداد )

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
575 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
715 دلار
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
575 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
785 دلار
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
610 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
715 دلار
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
615 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
785 دلار
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
615 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
785 دلار
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
715 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
925 دلار
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
755 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
965 دلار
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • فرم مشخصات فردی
  • 2قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید
خدمات آژانس

توضیحات

تور 7 شب و 8 روز تهران -مشهد به دوشنبه /دوشنبه به تهران -مشهد 
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb