تور 7 شب پوکت(ویژه تابستان )1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,820,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,090,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,410,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,410,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,830,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,830,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,310,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,470,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,210,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,370,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,530,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,120,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,120,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,860,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,020,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,020,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,080,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,140,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,140,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,540,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • 2قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید
 • فرم مشخصات فردی
 • گردش حساب بانکی
  تمکن مالی به لاتین
 • کپی شناسنامه
 • کپی کارت ملی
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • ویزای توریستی
 • گشت شهری با نهار

توضیحات

تور 7 شب پوکت

ویژه تابستان  1402

پرواز ماهان 


پرواز و هتل  بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
قيمت ها به ريال مي باشد. پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.
.پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.
نرخ کودک زير 2 سال 10.000.000 تومان مي باشد .
 مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده  مي باشد و آژانس آریسا پرواز هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb