تور قونیه (19 آذر)

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,690,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,390,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت 3 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن صفحه اول پاسپورت
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

تور بزرگ قونیه

پرواز مستقیم پگاسوس

ویژه بزرگداشت مولانا

ویژه 19 آذر

021-57758

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb