تور آنتالیا پرواز مستقیم (7 و 8 و 9 مهر)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن صفحه اول پاسپورت
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

پرواز مستقیم تیلویند

ویژه 7 و 8 و 9 مهر

021-57758

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb