تور آنتالیا پرواز مستقیم (14 و 15 و 16 مهر)

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن صفحه اول پاسپورت
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

پرواز مستقیم تیلویند

ویژه 14 و 15 و 16 مهر

021-57758

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb