تور بلغارستان

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : STD PARK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : STD PARK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : STD SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,990,000 تومان
توضیحات : DLX PARK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : STD SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • 1 قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید
  • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • گواهی اشتغال به کار
  • کپی صفحه اول پاسپورت و ویزاها
  • گپی شناسنامه
  • فرم مشخصات فردی
خدمات آژانس

توضیحات

تور بلغارستان ویژه جمعه ها (هر هفته)

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

021-57758

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb