تور آنتالیا پرواز مستقیم ( 27 مرداد)

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,530,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,402,000 تومان 23,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,502,500 تومان 29,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,309,500 تومان 18,390,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,704,500 تومان 28,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,482,500 تومان 36,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,997,500 تومان 20,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,524,500 تومان 36,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,243,000 تومان 51,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,763,500 تومان 37,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,568,500 تومان 51,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,394,500 تومان 26,090,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,837,500 تومان 41,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,994,500 تومان 58,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,494,500 تومان 28,090,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,190,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,450,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,630,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,562,500 تومان 46,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,037,500 تومان 65,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,182,500 تومان 30,650,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,750,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,650,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,630,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,190,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,650,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,019,000 تومان 64,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,899,500 تومان 94,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,157,500 تومان 40,150,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
141,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,000,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن صفحه اول پاسپورت
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

پرواز مستقیم تیلویند

ویژه  27 مرداد

021-57758

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb