تور آنتالیا پرواز ایرانی (21 مرداد)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,404,500 تومان 22,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,324,500 تومان 32,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,264,500 تومان 15,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,034,500 تومان 22,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,634,500 تومان 34,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,789,500 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,819,500 تومان 24,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,774,500 تومان 41,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,314,500 تومان 16,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,395,000 تومان 29,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,534,500 تومان 52,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,364,500 تومان 17,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,224,500 تومان 30,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,419,500 تومان 56,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,364,500 تومان 17,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,954,500 تومان 33,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,144,500 تومان 61,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,542,500 تومان 33,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,484,500 تومان 51,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,674,500 تومان 19,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن صفحه اول پاسپورت
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توضیحات

*برای دریافت تخفیفات ویژه با تماس بگیرید.

021-57758

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb