تور بدروم (25تیر)

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,460,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,460,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,380,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,070,000 تومان
توضیحات : sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,080,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
توضیحات : main
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,430,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
توضیحات : std main
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,430,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,040,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,150,000 تومان
توضیحات : DLX BUNGLAOW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,760,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس

توضیحات

ویژه ی 25 تیر ماه
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb