تور تایلند -تور بانکوک ویژه تابستان 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,410,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,470,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,210,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,210,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,370,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,530,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,540,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,920,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,080,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,410,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,960,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,440,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • 2قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید
 • فرم مشخصات فردی
 • گردش حساب بانکی
 • کپی کارت ملی
 • کپی شناسنامه
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی
 • ویزای توریستی
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  هزینه ترانسفر برگشت بر عهده مسافر می باشد

توضیحات

تور 7 شب و 8 روز تور بانکوک 

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb