background-image
شروع قیمت از:
14.800.000 تومان
تاریخ اعتبار:
از 29 اسفند تا 14 فروردین
Tailwind Airlines
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
14,800,000 تومان
یک تخته
18,800,000 تومان
کودک با تخت
12,700,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
17,000,000 تومان
یک تخته
23,200,000 تومان
کودک با تخت
13,800,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
17,300,000 تومان
یک تخته
23,900,000 تومان
کودک با تخت
14,000,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
18,000,000 تومان
یک تخته
25,400,000 تومان
کودک با تخت
14,400,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: std
دو تخته (هر نفر)
20,200,000 تومان
یک تخته
29,800,000 تومان
کودک با تخت
15,500,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
20,600,000 تومان
یک تخته
30,500,000 تومان
کودک با تخت
15,700,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
21,000,000 تومان
یک تخته
31,200,000 تومان
کودک با تخت
15,900,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
21,300,000 تومان
یک تخته
32,000,000 تومان
کودک با تخت
16,000,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
21,300,000 تومان
یک تخته
32,200,000 تومان
کودک با تخت
16,000,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
23,240,000 تومان
یک تخته
33,970,000 تومان
کودک با تخت
17,870,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Land View
دو تخته (هر نفر)
23,720,000 تومان
یک تخته
34,950,000 تومان
کودک با تخت
18,110,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
25,680,000 تومان
یک تخته
38,850,000 تومان
کودک با تخت
19,090,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
34,700,000 تومان
یک تخته
56,910,000 تومان
کودک با تخت
23,600,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
توضیحات
 • :تاریخ افزایش نرخ پکیچ 

  28 اسفند +14.700.000 تومان 
  29 اسفند +15.200.000 تومان 
  1 فروردین +13.900.000 تومان 
 • 2 فروردین  +14.800.000 تومان 
  3 فروردین +10.700.000 تومان 
  4 فروردین +10.200.000 تومان 
  5 فروردین +10.200.000 تومان 
  6فروردین +10.200.000 تومان 
  7 فروردین +10.200.000 تومان 
  8 فروردین ++6.500.000 تومان 
  9 فروردین +4.700.000 تومان 
  16 فروردین +1.200.000 تومان 
  17 فروردین +1.500.000 تومان 

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید