آنتالیا
شروع قیمت از:
26.990.000 تومان
تاریخ اعتبار:
از 29 اسفند تا 02 فروردین
قشم ایر
شهر: آنتالیا
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
26,990,000 تومان
یک تخته
31,990,000 تومان
کودک با تخت
23,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
35,990,000 تومان
یک تخته
46,990,000 تومان
کودک با تخت
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
36,990,000 تومان
یک تخته
47,990,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Family Elite 6Pax
دو تخته (هر نفر)
39,990,000 تومان
یک تخته
53,990,000 تومان
کودک با تخت
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
40,990,000 تومان
یک تخته
55,990,000 تومان
کودک با تخت
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
41,590,000 تومان
یک تخته
55,990,000 تومان
کودک با تخت
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
43,990,000 تومان
یک تخته
60,990,000 تومان
کودک با تخت
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,900,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Economy Room
دو تخته (هر نفر)
48,990,000 تومان
یک تخته
69,990,000 تومان
کودک با تخت
28,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Family Room
دو تخته (هر نفر)
50,990,000 تومان
یک تخته
72,990,000 تومان
کودک با تخت
29,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
57,590,000 تومان
یک تخته
83,990,000 تومان
کودک با تخت
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: DELUXE LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
57,990,000 تومان
یک تخته
86,990,000 تومان
کودک با تخت
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: side sea view
دو تخته (هر نفر)
61,990,000 تومان
یک تخته
93,590,000 تومان
کودک با تخت
31,990,000 تومان
کودک بدون تخت
19,990,000 تومان
توضیحات

افزایش نرخ پکیچ ها :
29 اسفند 1و2 فروردین طبق پکیچ 

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید