استانبول
شروع قیمت از:
14.510.000 تومان
تاریخ اعتبار:
از 13 فروردین تا 16 فروردین
Tailwind Airlines
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
14,510,000 تومان
یک تخته
16,530,000 تومان
کودک با تخت
13,510,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
16,610,000 تومان
یک تخته
19,720,000 تومان
کودک با تخت
15,060,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
16,610,000 تومان
یک تخته
19,720,000 تومان
کودک با تخت
15,060,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
16,790,000 تومان
یک تخته
20,090,000 تومان
کودک با تخت
15,150,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
17,160,000 تومان
یک تخته
20,820,000 تومان
کودک با تخت
15,330,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
18,080,000 تومان
یک تخته
22,650,000 تومان
کودک با تخت
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
18,260,000 تومان
یک تخته
23,020,000 تومان
کودک با تخت
15,880,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
18,440,000 تومان
یک تخته
23,380,000 تومان
کودک با تخت
15,970,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
18,620,000 تومان
یک تخته
23,750,000 تومان
کودک با تخت
16,060,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
19,170,000 تومان
یک تخته
24,850,000 تومان
کودک با تخت
16,340,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
19,720,000 تومان
یک تخته
25,940,000 تومان
کودک با تخت
16,610,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
20,090,000 تومان
یک تخته
26,680,000 تومان
کودک با تخت
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
21,920,000 تومان
یک تخته
30,340,000 تومان
کودک با تخت
17,710,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: CLASSIC ROOM
دو تخته (هر نفر)
23,380,000 تومان
یک تخته
33,260,000 تومان
کودک با تخت
18,440,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard
دو تخته (هر نفر)
29,420,000 تومان
یک تخته
45,340,000 تومان
کودک با تخت
21,460,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
شهر: استانبول
سرویس: BB
نوع اتاق: SUPERİOR ROOM
دو تخته (هر نفر)
30,150,000 تومان
یک تخته
46,810,000 تومان
کودک با تخت
21,830,000 تومان
کودک بدون تخت
10,990,000 تومان
توضیحات

تاریخ افزایش نرخ پکیچ :

29 اسفند +7.700.000 تومان 

1 فروردین +8.800.000 تومان 

2 فروردین +13.000.000 تومان 

3 فروردین +8.900.000 تومان 

4 فروردین +4.700.000 تومان 

5 فروردین +5.600.000  تومان 

6 فروردین +3.800.000  تومان 

7 فروردین +6.500.000 تومان

8 فروردین +4.700.000  تومان 

9 فروردین +4.700.000  تومان 
10 فروردین +4.700.000  تومان 

مدارک مورد نیاز

هاتنمانمانممنلمنلملمنلنملمنملنمملا

قوانین و مقررات


1111111قوانین و مقررات تور در این قسمت قرار خواهد گرفت

برنامه روزانه سفر

1
روز اول سفر
برنامه شامل: شامل می باشد ,
خارج از برنامه: شامل نمی بشد ,
2
سششسش
برنامه شامل: شامل می باشد ,
خارج از برنامه: شامل نمی بشد ,
3
سششسشسشس
برنامه شامل: شامل می باشد ,
خارج از برنامه: شامل نمی بشد ,

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید