آنتالیا
شروع قیمت از:
41.300.000 تومان
تاریخ اعتبار:
از 07 فروردین تا 11 فروردین
Tailwind Airlines
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
37,300,000 تومان
یک تخته
50,000,000 تومان
کودک با تخت
32,200,000 تومان
کودک بدون تخت
22,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
42,200,000 تومان
یک تخته
56,800,000 تومان
کودک با تخت
33,800,000 تومان
کودک بدون تخت
22,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
46,200,000 تومان
یک تخته
63,600,000 تومان
کودک با تخت
35,400,000 تومان
کودک بدون تخت
22,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
46,200,000 تومان
یک تخته
63,600,000 تومان
کودک با تخت
35,400,000 تومان
کودک بدون تخت
22,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
59,800,000 تومان
یک تخته
79,000,000 تومان
کودک با تخت
40,800,000 تومان
کودک بدون تخت
22,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: side sea view
دو تخته (هر نفر)
61,400,000 تومان
یک تخته
81,400,000 تومان
کودک با تخت
41,500,000 تومان
کودک بدون تخت
22,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
61,400,000 تومان
یک تخته
81,400,000 تومان
کودک با تخت
41,500,000 تومان
کودک بدون تخت
22,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
67,400,000 تومان
یک تخته
90,300,000 تومان
کودک با تخت
43,900,000 تومان
کودک بدون تخت
22,990,000 تومان
شهر: آنتالیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
83,700,000 تومان
یک تخته
114,900,000 تومان
کودک با تخت
50,400,000 تومان
کودک بدون تخت
22,990,000 تومان
توضیحات

تاریخ های افزایش نرخ پکیچ :

  • تاریخ 7 فروردین طبق پکیچ 
  • تاریخ 9و8 فروردین +9.000.000 تومان 
  • تاریخ   10 فروردین ماه  2.000.000- تومان 
  • تاریخ 11 فروردین طبق پکیچ نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید