کلوپ ساحلی آمبوران

فضایی مناسب و ایده آل برای استراحت و آرامش در شهر باکو می باشد. محوطه آب و استخر ، نوشیدنی های خوشمزه ، کافه بیانکو و سالن استراحت آن بی نظیر است . بهترین غذاهای محلی ملی و بین المللی را در این کلوپ می توان تناول کرد.
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb