ورزشگاه نیژنی نوگوراد

ورزشگاه در یکی از مناطق غربی شهر نیژنی نوگوراد قرار دارد و از نظر طراحی یکی از درخشان ترین ورزشگاه‌ها در جهان است. ورزشگاه دارای ستون‌های باریکی است که نمای نیمه شفاف خارجی بر روی آن استوار شده است.

  • ظرفیت: ۴۵۰۰۰
  • ارزش: ۱۷ میلیارد روبل (حدود ۱۱۲۲۰ میلیارد ریال)

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb