مینی سیام پاتایا

یکی از جذاب ترین دیدنیهای پاتایا شهرک مینی سیام یا سیام کوچک می باشد که ماکت های مختلفی از مکانمهای تاریخی دنیا در آن قرار دارد.