تلکابین لنکاوی

تلکابین لنکاوی یکی جاذبه های زیبای جزیره لنکاوی می باشد که این تلکابین در 15 دقیقه به بالای کوه مات سینکانگ می رسد.