معرفی تاکسی های پرنده دبی

  دبی در اغلب اوقات سال هوایی گرم دارد به همین دلیل همیشه طی کردن مسافت هایی طولانی با اتومبیل و تاکسی در این شهر کمی کسل کننده بوده است.برای رفع این مشکل با آغاز سال 2017 مسئولیناین شهر اعلام کرده اند که به زودی در دبی وسیله ی نقلیه ی نوین و بی نظیری آغاز به کار خواهد کرد.

تاکسی های پرنده در واقع هواپیماهای تک سرنشین و کوچکی هستند که میتوانند به سرعت و با بهترین امکانات رفاهی و کیفیت،متقاضیان را از این سو به آن سوی شهر منتقل کنند.گفته شده که این هواپیماها تنها به اندازه ی یک اتومبیل معمولی فضا برای پارک نیاز دارد.

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb