باغ پرندگان kl کووالالامپور

این پارک که در محیط آرام Lakr Garden واقع شده دارای بیش از ۳۰۰۰ نوع پرنده از ۲۰۰ گونه مختلف است.
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb