کافه استول

این کافه به صورت زنجیره ای است که فعالیتش را در سال 2002 آغاز کرد. کافه استول در حال حاضر، شعبات زیادی در سن پترزبورگ و شهرهای دیگر دارد. 
راز موفقیت این ترکیب فضای جذاب مدرن با معماری قرن نوزدهم روسیه است. 
پذیرایی این کافه شامل انواع قهوه، انواع کیک پای روسی و کیکهای تازه است. 
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb