جزیره سدیر ساحل کلوپاترا مارماریس

جزیره کلوپاترا در 18 کیلومتری شمال مارماریس قرار داره.. این جزیره به سدیر هم معروفه.. و یه ساحل شنی زیبا، و شهر باستانی کدرا در این جزیره وجود داره.. بقایای دیوارهای شهر از آثار تاریخی مارماریس میباشد
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb