کاخ توپکاپی

کاخ توپکاپی |  Topkapi Palace Museum

موزه کاخ توپکاپی یا توپ قاپی، ترکی Topkapı Sarayı Müzesi، موزه ای در استانبول که مجموعه های امپراتوری عثمانی را به نمایش می گذارد و مجموعه گسترده ای از کتاب ها و نسخه های خطی را در کتابخانه خود نگهداری می کند. کاخ توپکاپی که به عنوان مرکز اداری و اقامتگاه دربار امپراتوری عثمانی از حدود سال‌های 1478 تا 1856 خدمت می‌کرده است. در سال 1924، یک سال پس از تأسیس جمهوری ترکیه، به عنوان موزه افتتاح شد. موزه کاخ توپکاپی نه تنها به خاطر معماری و مجموعه‌هایش، بلکه به خاطر تاریخ و فرهنگ امپراتوری عثمانی ، قابل توجه است.

حدود 30 سلطان در طول سلطنت 600 ساله امپراتوری عثمانی، که با محمد دوم آغاز شد، نزدیک به چهار قرن از کاخ توپکاپی حکومت کردند. او دستور ساخت این کاخ را در اواخر دهه 1450، چندین سال پس از فتح قسطنطنیه (استانبول)، پایتخت امپراتوری بیزانس، در سال 1453 صادر کرد. سلطان محمد در سال 1478 در کاخ اقامت نمود و پس از مرگ او سه سال بعد، سلاطین متوالی آن را بازسازی کردند و کاخ را به طور مکرر گسترش دادند و در نتیجه این کاخ ترکیبی از تغییر سبک و دکوراسیون معماری اسلامی، عثمانی و اروپایی شد. کاخ عظیم توپکاپی بین 1000 تا 4000 سکنه را در خود جای داده بود که از این تعداد 300 نفر در حرمسرا مشغول بودند.

طرح اولیه محمد که شامل چهار حیاط متوالی بود که با دیوارهای بلند احاطه شده بودند، باقی مانده است. هر حیاط اهداف مختلفی را انجام می‌داد و با دروازه‌ای جدا می‌شد که ورود را به تدریج محدود می‌کرد و خصوصی‌ترین قسمت حیاط سوم و چهارم ختم می‌شد. ساختمان‌های باقی‌مانده از کاخ عموماً ساختمان‌های کم ارتفاع و یک تا دو طبقه هستند که در طول قرن‌ها تغییر عملکرد داده‌اند، به طوری که برخی از ساختمان‌ها، به‌ویژه در حرمسرا، هدفشان مشخص نیست.

کاخ توپکاپینمای داخلی کاخ توپکاپی

6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb