02186027308

پاتایا

 
اماکن تفریحی

مینی سیام پاتایا

تاریخ: 1396/11/28
یکی از جذاب ترین دیدنیهای پاتایا شهرک مینی سیام یا سیام کوچک می باشد که ماکت های مختلفی از مکانمهای تاریخی دنیا در آن قرار دارد.