02186027308

تور 4 روزه مشهد مقدس

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1399/11/01
  • زمینی
  • مدت اقامت: 3 شب
  • مقصد: مشهد
  • اعتبار تا: 1399/11/30
  تور مشهد
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی
تور های مرتبط