02186027308

نرخ هتل تک استانبول

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/09/15
  • هوایی
  • ماهان
  • مدت اقامت: 0 شب
  • مقصد: استانبول
  • اعتبار تا: 1398/09/15
  
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 0 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 گشت شهری با نهار
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 اسکن صفحه اول پاسپورت
تور های مرتبط